463_1dcf922027d613ccc8387f0e4422bf21

לכבוד איזידריי ולמר ג’ף מיכאל

הנדון: שרות יוצא דופן באיכותו ובטיבו

ג’ף היקר, השרות שלך מעולה בעשרות מונים על השרות של כל החברות בהם ביקשתי שרות.

אתה ענף נדיר וזן נכחד. 

מודה לך מאוד על זה שהגעת אלי עד הבית והחלפת לי סכין ללא תמורה בקולפן התפוחים המעולה שקניתי, למרות שמזמן נגמרה האחריות.

אנא ממך, תפיץ את המכתב הזה בקרב הלקוחות שלך שידעו איזה שרות הם מקבלים.

שלמה חיים

0

Your Cart